CATRACA NYLON FASCY 1,5" X 6M 1T VIOLETA


Caracteristicas:

CATRACA NYLON FASCY 1,5" X 6M 1T VIOLETA